TáncNéptáncegyüttesünk 1999-ben alakult, Kolozsváron tanuló magyar diákokból, azóta mintegy hatvan állandó taggal rendelkezünk. A csoport fenntartója az Ördögtérgye Egyesület, amely intézményes hátteret biztosít az együttes számára. Névadónk, az ördögtérgye, egyike tájaink hagyományos tojásírási motívumainak, felkelő nap, a megújulás szimbóluma. Az Ördögtérgye Néptáncegyüttes művészeti vezetőie Both József, állandó segítője  Both Zsuzsa, mindketten a "Népművészet Ifjú Mestere" díjjal kitüntetett táncosok.

Az Ördögtérgye Néptáncegyüttesnek nem célja versenytáncosokat nevelni, a megmérettetést nem ezen a téren keresi. Sokkal inkább örül a hazai, apró, de hagyományőrző falvakban elért sikereknek.  Keresünk minden olyan lehetőséget, amikor kosaras bál, juhmérés utáni mulatság, szüreti bál vagy más olyan alkalom adódik, amelyen a hagyományaikat még ápoló falusi emberekkel mulathatunk együtt, közvetlenül tőlük tanulhatjuk el a táncot, éneket. Az együttes tagjai, a városban már letelepedetteken kívül, Kolozsváron tanuló magyar egyetemistákból áll. A tagság így szinte háromévente kicserélődik, illetve újjászületik.

A hazai és külföldi fellépések mellett a szórványban élő magyarsághoz is elvisszük a táncot, igyekszünk értékként felmutatni számukra saját hagyományait. Tánc-összeállításaink lefedik Erdély nyugat-keleti átjáróját. Az elmúlt tíz évben Méhkerék, Kalotaszeg, Mezőség, Marosszék. Küküllőmente, valamint Felcsík és Gyimes tánckultúráját is színpadra állítottuk. Az Ördögtérgye azonban nem a közönségnek táncol és énekel. A népi kultúrát táncosaink immár sajátjukként, természetes szórakozás-formaként élik meg, mintául véve a falusi idős emberek öntudatlanul is értékteremtő, -őrző életmódját.


"Annyi szépet és jót, szomorút, vidámat kaptunk a népzenétől, táncolástól, hogy egyfolytában adósnak érezzük magunkat. Azt a szelet tudást, ami bennünk megragadt, tovább kell adnunk, hogy másokban is tovább éljen, virágozzon. Azt szeretnénk, hogy a csapatban megforduló fiatalok igazi élményekkel, használható táncanyaggal és minőségi szemlélettel feltarisznyázva szóródjanak szét a nagyvilágban, ki-ki a maga útját járva. Koreográfiáink is ebben a szellemben készültek: különböző vidékek táncait a maguk sajátosságaival, élő mivoltukban szeretnénk bemutatni a nagyérdeműnek."

Both József és Both Zsuzsa