- a vonulós párostáncoknak a forgóktól némiképpen eltérő úton való továbbfejlődései, melyekben nem a szorosabb összekapaszkodás és a párosforgás, hanem a kézfogással történő kar alatti kiforgatás lett a domináns, bár a szoros összefogódzású párosforgás ezekben a táncokban is fellelhető.

- a legközismertebb erdélyi párostáncok tartoznak ebbe a tánctipusba: a mezőségi szökő ill. szászka, az összes erdélyi román forgatósok, a maros- és udvarhelyszéki székely forgatósok, valamint a maros- és udvarhelyszéki, mezőségi, szilágysági és kalotaszegi csárdások kar alatti kiforgatásra épülő legjellemzőbb motívumai szintén ezekből a táncokból eredeztethetők.