1. Felföldi László, Pesovár Ernő szerk.: A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya, Budapest, 1997

  2. Lelkes Lajos szerk.: Magyar néptánchagyományok, Budapest, 1980

  3. Magyar Larousse Enciklopédia, Budapest, 1992

  4. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok, Budapest, 1995

  5. Pesovár Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai, Szombathely, 2003

  6. Solymos József: Tánctörténet, Debrecen, 2002

  7. Tímár Sándor: Néptáncnyelven, Budapest, 1999