- azokat a táncokat nevezik így a bukovinai székelyek, amelyeket a nem magyar lakosságtól, németektől, lengyelektől, ruszinoktól vettek át, s melyeket nem magyarosítottak, nem asszimiláltak, hanem úgy használták, ahogyan azokat az idegenektől látták. Ezek a táncok többnyire a nyugat-európai kötött formációs táncok kategóriájába sorolhatók, de van közte pár balkáni tipusú kör-, lánc-, ill. fűzértánc is. Jellemzi ezeket, hogy egy dallamra egy kötött sorozatot táncolnak, egyéni imrovizációkra nem adnak alkalmat. Ilyen átvételek a tizenkilencedik századtól kezdve főleg városi, vagy városközeli környezetben Kárpát-medence-szerte voltak/vannak. Ilyenek a keringők, polkák, sortáncok, aprók, s ide sorolható az Amerikából érkezett, s a XX szd. elején nagy divatot teremtő gólyatánc is.