- azokon a vidékeken fordulnak elő, ahol az előbb tárgyalt legényesek is léteznek.

- egyes szakértők szerint a legényesekkel egyidőben keletkezhettek, mások szerint egy későbbi korszak termékei, a legényesek motívumaiból, s azok nyomán keletkeztek, egy későbbi zenei divat hatására.

- formái:

- ritka magyar: szabályos szerkezetű belső mezőségi férfitánc, melynek zenéje a sűrű magyar jellegzetes zenéjéhez képest úgy módosult, hogy megmaradt a nyolcados metrumú kíséret, de a dallam augmentált, negyedes metrumú lett. Így a táncban a lábfigurázó motívumok a dallamnak megfelelően lassúak, a csapásoló motívumok azonban a kíséretnek megfelelően gyorsak. A lábfigurás pont két zenei egységnek megfelelő terjedelmű, ezért a szerkezet egyensúlya miatt két csapásoló pont követi azt. A szólisztikus változatban a szerkesztés szigorú szabályai már nem érvényesek. A kalotaszegi románok ritka legényese is ebbe a csoportba sorolható.

- szegényes, v. lassú pontozó: a Maros-Küküllő vidék jellegzetes lassú férfitánca, a pontozóhoz teljesen hasonló szerkezetű, csak a lassú tempó miatt hiányoznak a fürge ugró, bokázó motívumok, helyette a sok humorral előadott, „tántorgó” lépő és lassú csapásoló motívumok dominálnak benne. Táncolják szólóban és csoportosan is, helyenként lassú lépő vagy forgó párostáncként is (öreges csárdás).

- lassú magyar: mezőségi tánc, mely átmenetet képez a férfi-, és a forgó karakterű páros táncok között. Zenéje már nem csak a dallamjáték, hanem a kíséret területén is lassúbb a legényesekénél, sőt, jellegzetesen sánta lüktettésű. Egyes Kis-Szamos menti falvakban férfitáncként tartják számon (pl. Bonchida, Válaszút), melyben azonban a korábban emlegetett szigorú szerkesztési szabályok már nem érvényesek, kimondottan zárlat funciójú motívumot nem is használnak benne. Más falvakban páros (Magyarszovát) vagy körtánc változatban él, olyan formában, hogy két pár alkot egy kört és táncol forgó karakterű táncot, s a férfitánc-elemek csak a pihenő séta során villannak fel rövid időre (Szék, Magyarszovát, Magyarpalatka, Mezőkeszű). A dallamokhoz általában szöveg is tartozik, a táncot énekkel is kísérik.