- nagyon gazdag tipuscsalád, az ide tartozó táncok a Kárpát-medencében nagyon sokféle formában és funkcióban léteznek.

- valószínüleg a fentebb tárgyalt női rituális táncok férfi-megfelelője (a vadász-harcos szertartások fegyveres tánca) lehetett az előkép, melyből kialakultak, legősibb formája a kidolgozott táncmotívumok nélküli lépéssorral, s fegyverhasználatot utánzó eszközhasználattal egybekötött botolószerű tánc, eredetileg szintén hangszeres kíséret nélkül, énekhangra, dobbal kísérve, amihez később a sípszerű hangszerek is csatlakoztak.

- főbb formák:

- felső-tiszavidéki cigánybotoló, szóló, vagy párbajszerű férfitánc, az eszközre koncentrál, kidolgozott táncmotívumai nincsnek. Esetenként egy nő is csatlakozhat hozzá, eszköz nélkül. Jellemzője a ¾-es ritmus.

- felső-tiszavidéki eszközös cigánytánc, az előbbiekhez hasonló formákban, de immár gazdag táncmotívumkészlettel, klasszikus (2/4-es) ugtóstánc-ritmusban, de még főleg emberhangra, esetleg egyszerű ritmushangszerekkel kísérve. Később önállósult az eszköz nélküli szóló, illetve „csalogatásra” épülő páros változata is, ilyen számos erdélyi tájegységben is előfordul, nagy motívumbőséggel, gazdag ritmusjátékkal, ez utóbbiak már nagyon gazdag hangszeres tánczenei repertoárral.

- egyszerű eszközös ugróstáncok: mozdulat- és motívumimprovizációs táncok, egyszerű eszközhasználattal, szóló, páros, vagy csoportos formában (botos táncok, seprűs táncok, üveges táncok, a váskatánc, a cséphadarós tánc stb.).

 

A vegyespáros vagy csoportos változatok eszköz nélküli formában is léteznek, egyszerű csalogatós-elemekből építkezve. Ezeknek a táncoknak már kialakult, gazdag dallamanyaggal rendelkező hangszeres tánczenéje van. Ilyen táncok legfőképpen a dunai dialektusterületen maradtak fenn, de a györgyfalviak üveges és laskanyújtós táncai is ide sorolhatók. Ebbe a kategóriába sorolhatók továbbá az európai moreszka-tipusú, azaz a keresztes háborúk idejében keletkezett csoportos, vezető által vezényszavakkal kommandírozott „fegyvertáncok” is, mint pl a barcasági borica, a román „cu bita”, vagy a „calusari”, sőt, a kései utód, a német telepesek által meghonosított, később valamelyest elmagyarosodott bodnártánc is.

 

- eszközös pásztortáncok: az előbbinél jóval virtuózabb, többnyire szólisztikus, bravúros eszközhasználatot mutató észak-alföldi pásztortáncok, bottal, baltával, juhászkampóval, stb. A Kárpát-medencében valaha nagyon divatos hajdútáncok egy sajátos irányban történt továbbfejlődései ezek, számos szomszédnépi (főleg szlovák és lengyel) megfelelővel. Az erdélyi román változat, a haidau a bot egyszerű, támaszkodást szolgáló funkciója mellett a látványos, gyakran akrobatikus lábmunkát részesíti előnyben.

- páros vagy csoportos egyszerű ugróstáncok: a dél-dunántúli térség és a Duna-mente jellegzetes ugrósai, a fentebb tárgyalt eszközös táncok eszköz nélküli leszármazottai. Leginkább összefogódzás nélkül járják, de a pár kézfogása is előfordul, sőt, zárt körtánc-változata is van, pl. a sárközi „cinege”.

- marsok: az előbbi ugrós-tipus célirányosan továbbfejlesztett, menettánc-funkciójú változatai, a romantikus kortól számos híres indulódallammal is megkülönböztetve a többnyire régi stílusú ugrósoktól. (Az erdélyi változatok nem az ugróstáncokból alakultak ki, hanem a későbbi korok vonulós menettáncaiból, melyek a török háboruk miatt Magyarországon nagyon kis mértékben honosodtak csak meg)

- dus: a Rábaköz jellegzetes férfitánca, motívumait tekintve fejlettebb az előbbieknél, de a zenei egységekhez szerkezetileg még nem alkalmazkodik, szóló vagy csoportos formában létezik, esetenként használják mars-funkcióban is, ilyenkor a nők is részt vesznek benne, s a tánc ennek megfelelően alakul.

- oláhos: az Alföld keleti peremvidékének motívumokban és motívumfűzésekben gazdag ugróstánca, virtuóz férfiszóló, de vegyespáros és csoportos változatban is előfordul. Az erdélyi legényesektől csupán abban különbözik, hogy a jellegzetes zenei kísérete az ugrósokra jellemző esztam, a legényesek dűvőkíséretével ellentétben, valmint a tánc szerkezete sem illeszkedik teljesen a zenei szerkezethez, bár bizonyos sorozatzáró formulák már előfordulnak benne.