Grupul de avansați

Ansamblul Folcloric Maghiar Ördögtérgye – al CCS Cluj-Napoca

Ansamblul Folcloric Maghiar Ördögtérgye a fost înfiinţat în anul 1999 de către un grup de studenţi clujeni. Numele grupului provine dintr-un motiv al ornamentaţiei tradiţionale folosite la încodeierea ouălor de paşti în Transilvania, simbolizând renovarea timpului, pe baza concepţiilor cosmogoniei antice, care compară Universul cu oul generator de viaţă.
Odată cu trecerea în rândul formaţiilor studenţeşti din cadrul Casei de Cultură a Studenţilor, grupul s-a extins în mod considerabil, în prezent numărând cca. 60 de membri activi în trupa de avansaţi şi cea de începători. Direcţia artistică este realizată de Both József, fost dansator profesionist, distins cu premiul „Tânăr Maestru al Artei Populare” acordat de Statul Maghiar. Din repertoriul ansamblului fac parte suite de dansuri din diferite sate din Bihor, Valea Nadăşului, Zona Huedin, Câmpia Transilvaniei, Zona Mureşului, Valea Târnavelor, Depresiunea Ciucului, Valea Trotuşului, din zona Sălajului precum şi din regiunea Bichiş populată de minoritatea română din Ungaria. Activitatea de bază este reprezentată de însuşirea şi practicarea dansurilor în mod autentic, urmând tradiţia “jocului la şură”, de cele mai multe ori apelând în mod direct la bătrânii satului.
Scopul principal al ansamblului Ördögtérgye este mai puţin reliefat în reprezentări scenice şi spectacole, întrucât se urmăreşte mai degrabă cunoaşterea şi practicarea dansurilor tradiţionale ale diferitelor etnii care caracterizează Transilvania (români, maghiari, romi). Astfel, ansamblul, prin activităţile desfăşurate, funcţionează ca o punte ideologică între diferite culturi şi generaţii precum şi între oamenii din mediul rural şi cel urban.